Programi

Koncentrirani smo na zadovoljenje osnovnih tjelesnih i zdravstvenih potreba djece, razvijanje psihosocijalnih vještina, usvajanje kulturno-higijenskih navika te uz maksimalan individualizirani pristup provodimo istraživačko spoznajne aktivnosti prema psihofizičkim karakteristikama pojedinog djeteta.
Upišite svoje dijete na 10-satni program, program predškole ili program ranog učenja engleskog jezika.

10-satni program


Dječji vrtić i jaslice Uzdanica ima organiziran primarni 10-satni program za djecu od navršenih godinu dana života do polaska u školu. U sklopu redovnog programa potiče se zadovoljavanje osnovnih tjelesnih i zdravstvenih potreba djece, razvijanje psihosocijalnih vještina, usvajanje kulturno-higijenskih navika te provode istraživačko spoznajne aktivnosti prema psihofizičkim karakteristikama pojedinog djeteta uz maksimalan individualizirani pristup.

Redoviti program se odvija pet dana u tjednu (od ponedjeljka do petka) u četiri odgojno-obrazovne skupine


BUBAMARE

Mješovita jaslička skupina
Od 1. do 3. godineRIBICE

Mlađa mješovita vrtićka skupina
Od 3. do 4. godineLEPTIRIĆI

Srednja mješovita vrtićka skupina
Od 4. do 5. godineVRAPČIĆI

Starija mješovita vrtićka skupina
Od 5. godine do polaska u školu


Program predškole


Organiziramo program predškole na području grada Zlatara na 5 lokacija:


1. Vrtić Zlatar
2. Područna škola Martinšćina
3. Područna škola Donja Batina
4. Osnovna škola Belec
5. Područna škola Petruševec

Program ranog učenja engleskog jezika


Program ranog učenja engleskog jezika za djecu predškolske dobi organizira Udruga za promicanje ranog učenja engleskog jezika „NAUČIMO PUNO“ iz Zagreba.


Program engleskog jezika odvija se utorkom u srijedom:


12:00 – 12.45 C grupa
12:50 – 13:35 A grupa
13:40 – 14:25 B grupa
14:30 – 15:15 D grupa

Preuzmite i ispunite dokumente za upis vašeg djeteta.

Dokumenti
Jelovnik